Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w obliczu COVID-19

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, tj. od 16 marca bieżącego roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zmieniono formułę pracy w Poradni. Zostały uruchomione tzw. teleporady, gdzie zostali przekierunkowani wszyscy pacjenci, tj. uczestniczący w stałym procesie terapeutycznym oraz będący na etapie konsultacji. Uruchomiono również możliwość korzystania z psychoterapii grupowej w formie zdalnej.

Od 25 maja 2020 uruchamiany jest sukcesywnie tzw. oddział dzienny Ośrodka oraz możliwość pojedynczych konsultacji terapeutycznych oraz lekarskich w Poradni. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu rejestracji Ośrodka.