Kierownictwo

Imię i nazwiskoOlga Nowakowska
Nazwa stanowiska służbowegoDyrektor
Od kiedy kierownik01.11.2005
Do kiedy kierownikdo chwili obecnej
Telefon służbowy41 368-68-31
KOMPETENCJE1. Kierowanie jednostką oraz reprezentowanie jej na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnie przyjętymi zasadami w tym zakresie.
2. Reprezentowanie Gminy Kielce i występowanie w jej imieniu w sprawach dotyczących wykonania zadań statutowych.

Opublikował(a): Urszula Lech

Ostatnia zmiana: