KADRA

Mgr Olga Nowakowska – dyrektor placówki, psycholog z doświadczeniem klinicznym, biegły sądowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Terapeuta systemowy. Pracuje głównie indywidualnie oraz prowadzi grupę edukacyjno-motywacyjną. Integruje w swojej pracy podejście relacyjne oraz poznawczo-behawioralne.

Lek. med. Anita Kossakowska-Orkisz – specjalista psychiatra, biegły sądowy w zakresie diagnozy uzależnienia.
W ośrodku zajmuje się diagnozą nozologiczną oraz diagnozą i leczeniem problemów współistniejących z problematyką uzależnienia i współuzależnienia.

Mgr Anna Lesisz-Koszarska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, koordynator ds. programu terapeutycznego. W ośrodku prowadzi grupę pogłębioną w nurcie psychodynamicznym oraz psychoterapię indywidualną. Główne obszary zainteresowania w pracy to badanie i analiza relacji przeniesieniowych i ich znaczenia w teraźniejszości.

Mgr Barbara Sroka – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień. W poradni prowadzi grupę pogłębioną w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym oraz psychoterapię indywidualną. Główny obszar jej pracy dotyczy budowania bezpiecznego stylu przywiązania w terapii.

Mgr Maria Klara Gąsior – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia całościowego z zakresu psychoterapii. W poradni prowadzi grupę pogłębioną- psychodynamiczną oraz psychoterapię indywidualną. W swojej pracy szczególnym obszarem jej zainteresowań jest praca nad więzią i korektywnymi doświadczeniami w psychoterapii.  

Mgr Sylwia Jankowicz – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, uczestniczka szkoleń w zakresie terapii schematów. Łączy podejście naukowe z praktyką, w kontekście problematyki kształtowania tożsamości. W ośrodku prowadzi grupę zapobiegania nawrotom oraz psychoterapię indywidualną.

Mgr Iwona Mazur – specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, biegły sądowy.
W ośrodku pracuje w oddziale dziennym w intensywnej formie terapii grupowej. Koncentruje się głównie na poszerzaniu znaczenia i funkcji uzależnienia w całościowym funkcjonowaniu człowieka.

Mgr Katarzyna Mech – specjalista psychoterapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy w intensywnej psychoterapii uzależnień. W ośrodku pracuje w oddziale dziennym, prowadzi terapię grupową. Łączy podejście relacyjne z analizą mechanizmów uzależnienia, w pracy z pacjentem.

Mgr Karolina Sucharska – specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Mgr Małgorzata Zbroja – specjalista psychoterapii uzależnień, w ośrodku prowadzi psychoterapię grupową na etapie podstawowym oraz psychoterapię indywidualną. W swojej pracy opiera się głównie o nurt poznawczy.