Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjęcia pacjentów (osoby pełnoletnie) oraz dyżur telefoniczny (41 368 68 31) odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 19.30. Nie jest wymagana rejonizacja (miasto, powiat, województwo, kraj).

Działalność ośrodka obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z problemem uzależnienia (od alkoholu, uzależnienia behawioralne: hazard, mieszane) oraz pomoc terapeutyczną dla członków rodziny i bliskich osób uzależnionych

Pacjenci z problemem alkoholowym i członkowie rodzin, są przyjmowani bez skierowania, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Skierowanie jest wymagane (przez NFZ) jedynie dla osób z problemem uzależnień behawioralnych (granie patologiczne, Internet, zakupy, hazard).

Osoby uzależnione od alkoholu mogą korzystać z pomocy bez wymaganego ubezpieczenia zdrowotnego). Osoby z problemem uzależnień behawioralnych muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne, w ramach umowy zawartej z NFZ.

Oddziaływania terapeutyczne obejmują: motywowanie do leczenia, diagnozę i terapię.

Program psychoterapii uzależnień realizuje się w dwóch formach:

– Oddział Dzienny – intensywna forma leczenia przez 8 tygodni, od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 14:00

– Poradnia Leczenia Uzależnień – grupy długoterminowe zróżnicowane w zależności od problematyki i rodzaju pracy terapeutycznej

– Pomoc lekarska – specjalistyczna opieka psychiatryczna

Oferta pomocy dla członków rodzin i bliskich osób uzależnionych, obejmuje terapię indywidualną (z możliwością konsultacji lekarskich) i grupową.

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która motywuje do podjęcia leczenia odwykowego oraz Sądem Rodzinnym, Policją, kuratorami. Współpracujemy z innymi placówkami lecznictwa odwykowego, ambulatoryjnego i stacjonarnego oraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Działalność merytoryczna Zespołu poddawana jest regularnej superwizji, ze stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Opublikował(a): Urszula Lech

Ostatnia zmiana: